Regulamin serwisu CPTI Sp. z o.o.

 1. Firma CPTI Sp. z o.o. nie wydaje duplikatów rewersu i nie odpowiada za ewentualne skutki zagubienia rewersu. Rewers jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu.
 2. Firma CPTI Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za utratę danych lub oprogramowania podczas wykonywania czynności serwisowych.
 3. Firma CPTI Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do utworzenia kopii zapasowej lub do odtwarzania oryginalnej zawartości dysku po naprawie chyba, że protokół przyjęcia sprzętu stanowi inaczej.
 4. Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez klienta.
 5. Wycena napraw sprzętu dostarczonego do serwisu jest bezpłatna. Koszt szczegółowej diagnozy laptopa wynosi 100 zł brutto, komputera stacjonarnego 100zł brutto zaś innego sprzętu elektronicznego jest wyceniany indywidualnie przy czym nie mniej niż 30 zł brutto. W przypadku rezygnacji z naprawy na którą klient wyraził zgodę z przyczyn wiadomych tylko dla siebie (dotyczy sprzętu będącego w trakcie naprawy, po wcześniejszej akceptacji warunków naprawy) Klient jest obciążony kosztem 100 zł brutto.
 6. W przypadku wykonywania naprawy płatnej wymienione części będą zwracane klientowi wyłącznie na jego żądanie złożone pisemne przy przyjęciu sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazywane przez CPTI Sp. z o.o. do recyclingu/utylizacji.
 7. Usterki powierzonego sprzętu usuwane są w okresie od 3 do 14 dni roboczych. Czas naprawy sprzętu może się wydłużyć w przypadku kiedy konieczne jest sprowadzenie niezbędnych części zamiennych. Czas może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.
 8. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji są nienaruszone plomby gwarancyjne. Klient dostarcza osobiście lub pokrywa koszt transportu sprzętu do serwisu. Czas naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części jako przyczyna niezależna.
 9. Do czasu naprawy nie wlicza się dni świątecznych, sobót i niedziel oraz czasu transportu sprzętu w obie strony. Jako początkową datę naprawy sprzętu przyjmuje się datę zatwierdzenia czasu i kosztów naprawy przez klienta.
 10. Firma CPTI Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku części zamiennych
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania na komputerze klienta.
 12. Za akcesoria pozostawione w komputerze, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy serwis nie odpowiada.
 13. Podczas naprawy płyt głównych w laptopach ich stan może ulec pogorszeniu w około 5% przypadków i CPTI Sp. z o.o. nie ponosi za to odpowiedzialności. Jest to wynikiem procesu technologicznego naprawy.
 14. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu o odmiennych od zgłoszonych w zleceniu objawach. Wynika to z technologii wykonywania podzespołów (SMD, BGA), gdzie regeneracja tych układów poza wymianą może nie przynieść pożądanych rezultatów. W takim wypadku pozostaje wymiana podzespołu, o ile jest on osiągalny.
 15. W przypadku nieodebraniu sprzętu w ciągu 30 dni licząc od dnia poinformowania o zakończeniu naprawy – klient zostanie obciążony kosztami magazynowania urządzenia przekazanego do naprawy. Kwota będzie naliczana w wysokości 20 zł brutto za każdy dzień magazynowania. Jeżeli kwota magazynowania przekroczy rzeczywistą wartość sprzętu, zostanie on zutylizowany.
 16. Warunkiem odbioru sprzętu w okresie naliczania opłaty za przechowywanie jest uregulowanie na rzecz CPTI Sp. z o.o. opłaty w wysokości naliczonej.
 17. Koszty transportu sprzętu z i do serwisu CPTI Sp. z o.o.:
  • 0zł – odbiór/odesłanie z Białegostoku i okolic do 20 km sprzętu naprawionego w naszym serwisie (w przypadku rezygnacji z naprawy lub braku możliwości naprawy klient ponosi koszt diagnostyki w wysokości 100zł).
  • 25 zł – odbiór lub odesłanie sprzętu do klienta spoza Białegostoku i okolic do 20 km w przypadku naprawy oraz płatności przelewem (pobranie +15 zł). W przypadku rezygnacji z naprawy lub braku możliwości naprawy klient ponosi koszt diagnostyki w wysokości 150zł (w tym już jest zawarty koszt transportu).
Email

Masz pytania?
Wyślij wiadomość.

[caldera_form id="CF5d038f55f0cd9"]