Utrata danych, które zapisane były w telefonie, daje szansę na ich przywrócenie. Nawet sformatowanie telefonu nie oznacza, że dane zostały utracone bezpowrotnie. Współczesne rozwiązania są pomocne zarówno w przypadku odzyskiwania danych z telefonu utraconych z przyczyn logicznych, jak i fizycznych. Więcej dowiesz się z dzisiejszego artykułu.

Różne pojęcia, ten sam skutek

Szukając w Internecie informacji na temat odzyskiwania danych po sformatowaniu danego urządzenia, możesz trafić na kilka określeń, które odnoszą się do takich samych okoliczności. Wśród nich znajdują się na przykład:

 • całkowita reinstalacja,
 • przywracanie ustawień fabrycznych,
 • twardy reset telefonu,
 • format telefonu i inne.

W praktyce nastąpiło sformatowanie telefonu, czyli dane w postaci kontaktów, plików programów zostały usunięte, a całość przywrócono właśnie do wspomnianych wyżej ustawień fabrycznych. Odzyskiwanie danych (Android, iOs oraz pozostałe systemy) jest możliwe, a skuteczność takiej pomocy sprawia, że jest także chętnie wybierana przez Klientów.

Z pamięci telefonu, czy z karty pamięci?

Tak jak wielowątkowo należy rozważać odzyskiwanie danych z komputera, laptopa, czy pendrive’a, tak również tutaj mamy do czynienia z dwoma aspektami. Pomoc IT może dotyczyć:

 • pamięci telefonu – konieczne jest użycie odpowiedniego oprogramowania, które zapobiegnie wszelkiemu dodatkowemu blokowaniu pamięci; pliki podczas działania programu są odtwarzane po wcześniejszym dokładnym skanowaniu pamięci, co zwiększa szansę na pełne ich odzyskanie;
  • ważne – nie należy prowadzić prób odzysku samodzielnie za pomocą ogólnodostępnych programów; ich instalacja wymaga zajęcia dodatkowej powierzchni pamięci telefonu co sprawia, że może zabraknąć miejsca na odzyskiwane dane;
  • współczesne programy sprawiają, że nawet gdy dane na Twoim telefonie były szyfrowane, zazwyczaj możliwe jest ich częściowe lub całościowe przywrócenie do pamięci telefonu; jest to proces pracochłonny, lecz wydajny;
 • karty pamięci – w tym przypadku również odpowiednie oprogramowanie może przywrócić utracone pliki, czyli odtworzyć te, które nie zostały nadpisane; dokładne skanowanie odbywa się między innymi przez system Windows po wpisaniu odpowiednich komend w wierszu poleceń;
  • ważne – dodatkowym problemem może być fizyczne uszkodzenie karty; system nie będzie jej wtedy widzieć, konieczne staje się wyjęcie karty z telefonu i przeprowadzenie naprawy, na przykład lutowanie przerwanych podzespołów;
  • tak jak w przypadku odzyskiwania danych z karty SD, z pendrive’a (także z uszkodzonego pendrive’a) czy z telefonu, gdy są zniszczone, zalane lub zostały uszkodzone w pożarze, często usługi informatyczne oznaczają realną pomoc, tak i tutaj w najtrudniejszych sytuacjach sprawdza się dostęp do profesjonalnych, zaawansowanych programów oraz narzędzi (korzystamy z takich w CPTI).

Tak jak w każdym przypadku pomocy informatycznej, tak również tutaj podstawą jest diagnostyka. Konieczne jest zatem przekazanie w serwisie informacji, co ewentualnie zostało przez Ciebie zrobione po formacie lub że nie były wykonywane żadne działania.

Dane nie tylko w Twoim telefonie

Wielokrotnie pytania o odzyskiwanie danych z dysku, laptopa czy innych urządzeń dotyczą umieszczania danych w tzw. chmurze, więc tylko pośrednio powiązanych z konkretnym telefonem. Jeżeli telefon został sformatowany, dane w chmurze nadal będą dostępne, zatem – tak jak przy odzyskiwaniu danych z dysku podzielonego na kilka partycji – niektóre kontakty czy pliki mamy szansę odtworzyć nawet na innym urządzeniu. To współczesny wymiar administracji serwerami, powiązany również z telefonią.