Korzystanie z usług profesjonalnego doradztwa informatycznego, a także z pełnej opieki IT sprawia, że nawet w sytuacjach zagrażających danym znajdującym się na Twoim serwerze, masz odpowiednie wsparcie. Kontynuując temat serwerów chcemy przedstawić kilka podstawowych zagadnień związanych zarówno z najbardziej powszechnymi uszkodzeniami fizycznymi serwerów, jak też z takimi, które można zaliczyć do kategorii zwanej „Disaster Recovery”. Tak przy celowym lub niecelowym działaniu człowieka, jak i w obliczu katastrof, współczesna informatyka niesie realną pomoc.

Dlaczego serwery nie są niezniszczalne

Chociaż skonstruowane z najsolidniejszych materiałów, elementów i podzespołów, serwery stale mają kontakt z czynnikami, które mogą powodować ich uszkodzenie. Nie ma możliwości, aby pojedynczy serwer lub cała serwerownia były hermetycznie szczelne, dlatego należy odpowiednio przygotować kontakt z otoczeniem. Znaczenie mają między innymi:

  • temperatura oraz wilgotność powietrza – optymalne wartości to 19-21oC i wilgotność na poziomie 45%; same urządzenia generują ciepło, więc te parametry powinny być stale monitorowane;
  • czystość – tradycyjne zamiatanie i odkurzanie może zaszkodzić przez wzbijający się pył; czyszczenie przestrzeni pod podłogą podniesioną (jeżeli taka jest), samej podłogi, szaf oraz koryt kablowych warto powierzyć doświadczonym ekipom sprzątającym;
  • zabezpieczenia przeciwpożarowe – pierwszą zaporą są ściany oraz drzwi serwerowni, odpowiednio wzmocnione i zabezpieczone, natomiast również we wnętrzu działać powinna ochronna przeciwpożarowa (wczesna detekcja dymu, automatyczne gaszenie etc.).

Może się więc zdarzyć, że z błędu użytkowników serwery zostaną w mniejszym lub większym stopniu uszkodzone. Bardziej rozległe skutki może mieć działanie klęsk żywiołowych. O każdej z takich sytuacji należy pomyśleć wcześniej. Rozwiązaniem jest backup serwerów oraz wspomniana wyżej polityka Disaster Recovery, którą warto zlecić w ramach korzystania z doradztwa informatycznego wraz z kompletną obsługą IT.

Pełna gotowość na wypadek poważnych awarii

Wszelkie sytuacje niebezpieczne, katastrofy oraz poważne awarie, w których dochodzi do mechanicznych i/lub elektrycznych uszkodzeń serwera zdarzają się niespodziewanie, lecz można przygotować się na ich ewentualne nadejście. O usługach informatycznych można tutaj mówić w kontekście przygotowania dokumentu zwanego Disaster Recovery Plan (DRP). Zbiór wytycznych oraz strategii sprawi, że osoby pracujące na komputerach, laptopach i innych urządzeniach firmowych połączonych z serwerem, będą mogły kontynuować pracę. Dostęp do zasobów serwera będzie przy tym pełny lub jedynie częściowo (w niewielkim stopniu ograniczony).

Jak to możliwe? Na powodzenie takiego przedsięwzięcia składa się przede wszystkim umiejętność tworzenia i przechowywania kopii zapasowych, czyli tzw. backup.

  1. Stworzenie infrastruktury zapasowej. Zapasowe centrum danych z serwerami gotowymi do uruchomienia w każdej chwili, w nagłych wypadkach. Wystarczy kilka sekund, aby na czas serwisu lub wymiany serwerów te zapasowe spełniały swoje zadanie.
  2. Bezpieczeństwo przesyłania danych. Tak jak na co dzień, tak również w sytuacjach awaryjnych wszelkie dane oraz pliki powinny być bezpieczne i odpowiednio chronione. Zabezpieczony przesył danych jest oczywistością.
  3. Symulacje przełączenia awaryjnego. Wysokiej klasy systemy automatycznie wykonują testy, pokazując swoją gotowość na najpoważniejsze awarie. Takie próby nie są odczuwalne dla użytkowników, są natomiast zapisywane i widoczne w rejestrach.

W ramach usług informatycznych doradzamy Klientom również w kwestiach związanych z DRP, bo chociaż sytuacje należące do tej kategorii nie są częste jeżeli brać pod uwagę wszystkie interwencje, należy zachować czujność.

O usługach IT w Białymstoku i nie tylko

Wiele spośród współczesnych usług informatycznych obejmuje dziś właśnie doradztwo, które pozwala właścicielom firm i ich pracownikom znacznie szerzej spojrzeć na poszczególne zagadnienia. Czy to w ramach pomocy zdalnej informatyka CPTI, czy w innej dogodnej formie warto zamówić szkolenie, aby poznać odpowiedzi na nurtujące pytania. Wtedy zagadnienia dotyczące kopii zapasowych systemu oraz odzyskiwania danych nie będą już dla Ciebie zagadką.